Stavíme pro Vás

Vilémovský viadukt

225,48 m
Délka
34,2 m
Výška
565,7 tun
Oceli
0
Vteřin

Vilémov

O rekonstrukci

Vilémovský viadukt

Co je předmětem rekonstrukce

Hlavním předmětem rekonstrukce Vilémvského viaduktu je výměna původní, již nevyhovující, ocelové konstrukce. Součástí je sanace spodní stavby a úprava železničního svršku.

Co rekonstrukce přinese

Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti osobní dopravy, odstranění omezení rychlosti z důvodu nevyhovujícího stavu mostu a snížení vlivu stavby na životní prostředí.03. — 09. 2020
Sanace pilířů spodní stavby


07. — 12. 2020
Výroba nových ocelových konstrukcí


10. 2020 — 03. 2021
Návoz a předmontáž ocelových konstrukcí


04. – 07. 2021 Nové
přechodové oblasti za opěrami O1,2


04. – 08. 2021
Dokončovací práce, úprava terénu06. 03. 2020
Práce byly zahájeny


06. — 07. 2020
Nové úložné prahy


07. — 09. 2020
Zpevnění svahu u opěry


04. – 07. 2021
Výměna konstrukcí v hlavní výluce


07. 2021
Montáž a úprava kolejového svršku


08. 2021
Ukončení prací06. 03. 2020
Práce byly zahájeny


03. — 09. 2020
Sanace pilířů spodní stavby


06. — 07. 2020
Nové úložné prahy


07. — 12. 2020
Výroba nových ocelových konstrukcí


07. — 09. 2020
Zpevnění svahu u opěry


10. 2020 — 03. 2021
Návoz a předmontáž ocelových konstrukcí


04. – 07. 2021
Výměna konstrukcí v hlavní výluce


04. – 07. 2021
Nové přechodové oblasti za opěrami O1,2


07. 2021
Montáž a úprava kolejového svršku


04. – 08. 2021
Dokončovací práce, úprava terénu


08. 2021
Ukončení prací

Most

Společnost

Most přes karolinino údolí

chladek-a-tintera-logo-barva Stavbyvedoucí
Ing. Jakub Sláma

Nové betonové prahy na opěrách (4/6)

Výroba nových ocelových konstrukcí mostu (3/5)

Nová přechodová oblast za opěrou O2

Zpevnění svahového kuželu pomocí ocelových sítí

Sanace pilířů a opěr spodní stavby

Výměna stávajících konstrukcí za nové pomocí postupného výsunu

chladek-a-tintera-logo-barva Stavbyvedoucí
Ing. Jan Hanzlík

Nové betonové prahy na opěrách (2/6)

Výroba nových ocelových konstrukcí mostu (2/5)

Nová přechodová oblast za opěrou O1

Výměna železničního spodku a svršku včetně úpravy zabezpečovacích a sdělovacích kabelů

Novinky

Vilémovský viadukt

Co je nového?

Ocelové konstrukce dorazily na místo

Dvě z pěti ocelových konstrukcí jsou již na místě. Nyní se konstrukce svařují a připravují na postupné vkládání. Zbylé tři konstrukce jsou již vyrobené a provádějí se poslední úpravy a nátěry. V nejbližších dnech je plánovaný návoz třetí konstrukce mostu na stavbu, kde se následně bude kompletovat. Současně probíhají přípravné práce pro výsun konstrukcí, tak aby bylo vše připravené na plánovanou výluku mezi stanicemi Mikulášovice a Dolní Poustevna, která vypukne 18.4.

Co je nového

Stavba je kompletně připravená na návoz ocelových konstrukcí. Výroba konstrukcí jede na plné obrátky jak v mostárně v Záboří nad Labem, tak v Brně. Specialisté řeší už jen detaily montáže a koordinační postup samotné výměny konstrukcí.

Započala výroba nové ocelové konstrukce

Ve výrobních střediscích společností CH&T Pardubice a Firesta právě vzniká nová ocelová konstrukce Vilémovského viaduktu. Konstrukce je rozdělena do 5 částí, z nichž 3 vznikají pod taktovkou společnosti Firesta v Brně a zbývající 2 v areálu ocelových konstrukcí v Záboří nad Labem, kde působí společnost CH&T Pardubice. Náročnost výroby potvrzuje i celková hmotnost použité oceli, která přesáhne 560t.
S dokončením výroby a návozem konstrukcí na místo se počítá na přelomu tohoto roku.

Rekonstrukce viaduktu byla zahájena

Zahájili jsme první etapu rekonstrukce viaduktu na trati Rumburk - Sebnitz, která přinese řadu omezení a výluk. Stavba začne sanací stávajících pilířů spolu s výrobou železobetonových prahů.

logo-stavba-zeleznic
Hlavní investor projektu

Hlavním investorem rekonsturkce Vilémovského viaduktu je správa železnic.